Technische commissie

Komende zaterdag nog geen onderlinge wedstrijden


13
Jan
Beste Hockeyers,

Aanstaande zaterdag worden er nog geen onderlinge wedstrijden georganiseerd voor de jeugd. Het Bestuur en de TC zullen eerst met de lokale instanties (gemeente en GGD) overleggen of een uitbreiding van activiteiten op dit moment past bij de geest van de verlengde lockdown, zoals gisteravond aangekondigd.  

De trainingen voor de jeugd gaan gewoon door volgens het bekende schema. Alleen als de weersomstandigheden hockeyen niet toelaten worden de trainingen afgelast. Houd hiervoor de site in de gaten. Een dringend verzoek van de trainers/ couches/ managers hierbij is om de kinderen voldoende warm aan te laten kleden.

In navolging van bovenstaande stellen wij de Reigercompetitie uit in afwachting van de gevraagde reactie van de Gemeente Stichtse Vecht.

Voorts willen wij meegeven dat wij natuurlijk alle begrip hebben voor het gegeven dat een ieder persoonlijke afwegingen maakt om in deze bizarre tijd al dan niet mee te hockeyen. Het gaat ons er om dat jullie in alle (beperkte) vrijheid, gezondheid en plezier de sport kunnen beoefenen. 

Wij hopen jullie snel met positiever nieuws te kunnen berichten en wensen jullie voor nu goede gezondheid.

De TC en het bestuur.